tr?id=1543387775907290&ev=PageView&noscript=1

การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

  • icn_TW.png
  • icn_Gp.png

ประเทศญี่ปุ่นนั้นหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ซึ่งผู้คนแออัดพลุกพล่านก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมหรือความเสียหายต่างๆ นอกจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้เช่นเดียวกัน ในที่นี้จึงขอแนะนำวิธีรับมือในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้

เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

แนวทางการเตรียมพร้อม

แม้ว่าในประเทศญี่ปุ่นจะสามารถหาซื้อยาได้ง่าย แต่ก็ควรพกสามัญต่าง ๆ ติดตัว การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเอาไว้ จะช่วยสร้างความอุ่นใจในการท่องเที่ยว

ระหว่างท่องเที่ยว

หากมีปัญหาเกิดขึ้น ควรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหมายเลข 110 หรือ ติดต่อหน่วยดับเพลิง, หน่วยกู้ภัยด้วยหมายเลข 119  หากเจ็บป่วยโปรดปรึกษาพนักงานต้อนรับของโรงแรมเพื่อนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานที่ที่เหมาะสม และควรตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการในหลายภาษาไว้ล่วงหน้าเพื่อความอุ่นใจ  ทั้งนี้ตามจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และตามที่พักโรงแรมจะมี Emergency Card (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ บัตรที่เขียนแสดงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อประสบปัญหาเตรียมเอาไว้ ขอให้ลองสอบถามดู

ข้อมูลการติดต่อที่เป็นประโยชน์ซึ่งควรรู้ไว้

ตำรวจ หมายเลข 110

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้โทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหมายเลข 110 หากมีความกังวลเรื่องภาษาที่ใช้สื่อสาร และไม่ทราบว่าจะปรึกษาปัญหาดังกล่าวได้ที่ไหน ให้โทรศัพท์ไปขอคำแนะนำจากเคาน์เตอร์บริการคำปรึกษา หมายเลข #9110

รถดับเพลิง/ รถฉุกเฉิน หมายเลข 119

หากต้องเรียกรถดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้ หรือ ต้องการเรียกรถพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน, เกิดเจ็บป่วยกะทันหัน กรุณาโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 119 หากประสบปัญหาในการอธิบายทางโทรศัพท์ โปรดขอความช่วยเหลือจากชาวญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่โทรศัพท์ติดต่อด้วยตนเอง ภาษาที่ศูนย์ราชการประจำพื้นที่นั้นๆรองรับได้อาจแตกต่างกันไป  แต่อย่างไรก็ตามควรติดต่อขอคำปรึกษาด้วยภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก

การขอใบรับของทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เงินสด

สถานีตำรวจ จะรับแจ้งความและออกใบรับรองทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมยได้ ส่วนกรณีที่ทำสิ่งของหล่นหาย จะออกใบแจ้งทรัพย์สินมีค่าสูญหาย

ตั๋วเครื่องบิน

เนื่องจากในการขอออกตั๋วเครื่องบินอีกครั้งนั้น จะต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ และต้องมีสำเนาใบรับรองทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย แล้วจึงดำเนินการนำบันทึกที่ได้รับ ไปติดต่อกับสายการบิน และออกบัตรโดยสารใหม่อีกครั้งที่เคาน์เตอร์ที่กำหนดต่อไป

หนังสือเดินทาง

เนื่องจากในการขอทำหนังสือเดินทางใหม่อีกครั้งนั้น จะต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ และต้องมีสำเนาใบรับรองทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย แล้วจึงดำเนินการนำบันทึกที่ได้รับนั้น ไปทำหนังสือเดินทางใหม่ ณ สถานทูตของแต่ละประเทศต่อไป

ติดต่อไปตามที่อยู่สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินของบริษัทผู้ออกบัตร

บัตรเครดิต

ในกรณีที่บัตรเครดิตถูกขโมย ให้ติดต่อกับบริษัทบัตรเครดิตโดยทันทีเพื่อดำเนินการขอระงับการใช้งาน จากนั้นจึงดำเนินการขอทำบัตรใหม่ต่อไป ดังนั้นจึงควรบันทึกหมายเลขติดต่อจำเป็นในประเทศไทยไว้ และในการทำบัตรใหม่นั้นจะต้องมีสำเนาใบรับรองทรัพย์สินถูกขโมยหรือสูญหายจากทางสถานีตำรวจด้วย

เช็คเดินทาง (Traveller's cheque)

ในกรณีที่ Traveller's cheque ถูกขโมยให้ติดต่อกับบริษัทผู้ออกเช็คโดยทันทีเพื่อรขอระงับการใช้งาน และเนื่องจากปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถดำเนินการออก Traveller's cheque  ได้ ดังนั้นจึงควรบันทึกหมายเลขติดต่อจำเป็นในประเทศไทยไว้ จากนั้นจึงดำเนินการขอออกเช็คใหม่ต่อไป ในการขอเช็คใหม่นั้นจะต้องมีสำเนาใบรับรองทรัพย์สินถูกขโมยหรือสูญหายจากทางสถานีตำรวจ

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ลืมไว้

ในประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งของที่ถูกลืมไว้มากมาย ดังนั้นหากมีเวลาโปรด อย่าละทิ้งความพยายามในการติดต่อสอบถาม ควรเขียนข้อมูลที่จำได้ทั้งหมด เช่น สถานที่ที่ลืมไว้ (สถานีรถไฟ, เส้นทางรถไฟ, หรือ ชื่อรถไฟ เป็นต้น) เวลา, ลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่ลืมไว้ (สี, รูปร่าง, ขนาด) เป็นต้น และในตอนไปรับส่งของที่ลืมไว้ จะต้องแสดงเอกสารแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง
หากเวลาล่วงเลยผ่านไป ลำดับสถานที่ติดต่อสอบถามจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้คือ "สถานที่ที่ลืมไว้ → สำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง → ศูนย์ประสานงานติดตามของหาย → ตำรวจ" โดยเริ่มจากติดต่อสถานที่ที่ลืมไว้ หากไม่พบจึงสอบถาม ที่จุดต่อไปตามลำดับ
หากไม่ทราบว่าลืมทรัพย์สินหรือถูกขโมย และไม่ทราบว่าทำหายที่ ไหน ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่รู้ตัว และให้ติดต่อบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแจ้งระงับการใช้บัตร

สนามบิน

ในกรณีที่ลืมสิ่งของไว้ที่สนามบิน จุดติดต่อสอบถามจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่ลืมไว้
สนามบินนาริตะ
สนามบินฮาเนดะ
สนามบินนานาชาติคันไซ
สนามบินนานาชาติจูบุ

รถไฟใต้ดิน

การติดต่อสอบถามจากสถานีรถไฟที่คาดว่าทำสิ่งของหล่นหาย หรือจากศูนย์ประสานงานติดตามของหาย
รถไฟ Tokyo Metro
รถไฟใต้ดิน Toei Subway
สถานีขนส่งมวลชนเมืองโอซาก้า

รถไฟ

หากไม่ทราบว่าทำของหายที่สถานี หรือว่าสถานที่ใด ให้ติดต่อสอบถามสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด หรือ เคาน์เตอร์รับเรื่องทรัพย์สินสูญหาย
JR East (เส้นทางรถไฟ JR ในโตเกียวและชานเมือง) 
ให้บริการสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี และจีน
050-2016-1603(10:00-18:00)

รถบัส และรถแท็กซี่

ให้ติดต่อบริษัทรถบัสหรือรถแท็กซี่ที่โดยสาร สำหรับรถบัสสามารถทราบชื่อบริษัทได้จากป้ายรถบัสที่ขึ้นและลงรถ ส่วนบริษัทรถแท็กซี่สามารถทราบชื่อบริษัทได้จากใบเสร็จรับเงิน จึงควรจะรับใบเสร็จเอาไว้ บริษัทรถแท็กซี่บางส่วนมีบริการด้วยระบบแปลภาษาหลายๆ ภาษา และบริการล่ามผ่านทางโทรศัพท์ด้วย

กรณีที่ไม่สบาย

โรงพยาบาลที่ให้บริการในหลายภาษา

บริการแนะนำหน่วยงานทางการแพทย์ในกรุงโตเกียว
ขอแนะนำโรงพยาบาลที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ, ร้านขายยา, รวมถึงคอลเซ็นเตอร์, และบริการล่าม

ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์นานาชาติ AMDA
ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ด้วยภาษาต่างๆ ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ

HOSPITAL- NAVI ระบบตรวจสอบโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และโรงพยาบาลแนะนำ
รายชื่อองค์กรที่สามารถแนะนำโรงพยาบาลที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลร้านขายยาในประเทศญี่ปุ่น

ร้านขายยาในประเทศญี่ปุ่น มี 2 ประเภทคือ ร้านขายยาซึ่งจำหน่ายยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาจากโรงพยาบาล และ Drug Store ซึ่งสามารถซื้อยาที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งสองประเภทจะมีเภสัชกรประจำอยู่ ซึ่งสามารถขอคำอธิบายเกี่ยวกับตัวยาได้
สำหรับผ้าพันแผล, พลาสเตอร์ปิดแผล, ยาฆ่าเชื้อ, ยาทาแผล, ผ้าประคบ, ยาโรคกระเพาะ หรือ ยาเกี่ยวกับตา นั้นสามารถซื้อได้ที่ Drug store นอกจากนี้ยังจำหน่ายเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอีกด้วย

ตารางแสดงร้านขายยาในโตเกียวที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
ค้นหาจากชื่อพื้นที่
ค้นหาจากสถานี 

เกี่ยวกับภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว และสึนามิ

ประเทศญี่ปุ่นนั้น ในปีหนึ่งๆจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอยู่หลายครั้ง รวมถึงแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางการอยู่ในทะเล ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ และก่อให้เกิดสึนามิขึ้นได้อีกด้วย หากเกิดแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนสูงกว่าระดับ 5 จะมีคำสั่งแจ้งประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเหตุแผ่นดินไหว
ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเหตุแผ่นดินไหว เป็นประกาศพยากรณ์ทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีประกาศเตือนภัยฉุกเฉินก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเสมอไป  นอกจากนี้ข้อมูลฉุกเฉินจะส่งไปทั่วบริเวณที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดแผ่นดินไหว และบริเวณห่างไกลซึ่งได้รับการสั่นสะเทือน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น ป้องกันศีรษะ
และเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดสึนามิ เมื่อมีการแจ้งเตือนภัย ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ทะเลหรือแม่น้ำ หากอยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นให้รีบหลบหนีขึ้นที่สูงโดยทันที
ระบบการคมนาคม อาทิ รถไฟชินคันเซ็นนั้น โดยส่วนใหญ่ได้มีการติดตั้งระบบหยุดรถไฟฉุกเฉิน ซึ่งรถจะหยุดเมื่อตรวจพบการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าระดับ 4 ขึ้นไป และเลื่อนเวลาการเดินรถ  ให้เรารออยู่ในบริเวณนั้นจนกระทั่งการตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้น หากต้องหนีภัยของให้ปฏิบัติตามคำชี้แนะ
นอกจากนี้ หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ อาจมี Aftershock หรือ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้น สิ่งก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรับมือกับแรงสั่นสะเทือน จึงสามารถเข้าไปหลบภัยในอาคารที่แข็งแรงได้หลังเกิดเหตุ
นอกจากนี้ ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ในแต่ละพื้นที่จะมีการเปิดศูนย์หลบภัย ซึ่งรับชาวต่างชาติเข้าหลบภัยด้วย จึงควรไปยังศูนย์หลบภัยที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอันดับแรก
แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว อย่าตื่นตระหนก ขอให้สอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นที่เคยชินกับเหตุการณ์เช่นนี้ ควรเคลื่อนย้ายอย่างมีสติ และติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ
Japan Meteorological Agency

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ

โทรทัศน์และวิทยุของประเทศญี่ปุ่นจะรายข่าวด่วนเป็นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดแผ่นดินไหว รวมทั้งแจ้งสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งในยามฉุกเฉินก็ยังมีการถ่ายทอดข่าวทางอินเตอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกัน มีการถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ หากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ควรรับข้อมูลข่าวสารใหม่ล่าสุดเหล่านี้

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยองค์การการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเพื่อแจ้งข้อมูลฉุกเฉินเหตุแผ่นดินไหว และการแจ้งเตือนภัยสึนามิ ไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นอีกด้วย
App Store
Google Play

พายุไต้ฝุ่น และฝนตกหนัก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฝนตกชุก โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วง จะเกิดภัยพิบัติจากลมและฝนอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่น ในช่วงฤดูร้อนจะมีฝนตกชุก, ฟ้าคะนอง และพายุหมุนเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆ อยู่บ่อยครั้ง
นอกจากนั้น ยังมีภัยพิบัติจากลมแรงอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้น
เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับลม, ฝน และน้ำท่วมจากกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านการคมนาคมจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและเลื่อนเวลาการเดินรถ ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และหลบภัยตามเส้นทางที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกำหนด
Japan Meteorological Agency

ภูเขาไฟระเบิด

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟอยู่มากมาย โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับออนเซ็นเกือบทั้งหมดจะมีภูเขาไฟ แม้ในปัจจุบัน ภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคงปะทุอยู่ และภูเขาไฟที่แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ปะทุก็อาจปะทุอย่างกะทันหันได้ เมื่อมีการปะทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นจะมีการถ่ายทอดข่าวด่วนเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิด และข่าวสารที่รวมถึงกฎระเบียบการเข้าไปยังบริเวณภูเขา
ในกรณีที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว เช่น ปีนเขา หรือ เดินทางท่องเที่ยว เมื่อมีข่าวสารเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดโปรดปฏิบัติตามประกาศในสถานีรถไฟ หรือ สถานบริการหลักๆ ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ

หิมะตก

เขตพื้นที่ที่มีหิมะตกในประเทศญี่ปุ่นนั้น หลักๆ ได้แก่ ฮอกไกโด, โทโฮคุ (พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และโฮคุริคุ (พื้นที่ทางด้านเหนือริมฝั่งทะเลญี่ปุ่น) ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่จะมีหิมะตกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีหิมะตกนั้นมักจะไม่มีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับมือเอาไว้ ดังนั้น แม้ว่ามีหิมะเพียงไม่กี่เซนติเมตร ระบบการคมนาคมจะหยุดดำเนินการ เพราะหากทำการเดินรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นได้ สำหรับบริเวณที่มีหิมะตกเป็นปกตินั้น ในหนึ่งวันจะมีหิมะตกหนาหลายสิบเซนติเมตรจนถึงหลายเมตร และตกต่อเนื่องกันหลายวัน จนการคมนาคมต้องหยุดชะงัก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆได้ ดังนั้นหากเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในฤดูหนาว ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหิมะตกไว้ด้วย

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ ที่ควรจำไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

ช่วยด้วย! (TASUKETE!)

การขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อเกิดปัญหาขณะเดินทางท่องเที่ยว
 

ตำรวจ! (KEISATSU!)

เหตุการณ์ฉุกเฉินมากๆ ให้เรียกตำรวจ
 

กระเป๋าตังค์ถูกขโมย (SAIFU WO NUSUMAREMASHITA)

ควรระบุเวลาที่ถูกขโมย, ข้อมูลสถานที่และคนร้าย, รูปร่างและสีของกระเป๋าให้ชัดเจน หากไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ควรใช้สมาร์ทโฟนค้นหารูปและแสดงให้ดู
 

หนังสือเดินทางหาย (PASUPOTO WO NAKUSHIMASHITA)

หากทำหนังสือเดินทางหาย ควรติดต่อสถานทูตเป็นอันดับแรก
 

ตำรวจอยู่ที่ไหน? (KEISATSU WA DOKODESUKA?)

สำหรับตำรวจญี่ปุ่น จะมีสถานีตำรวจเล็กๆที่เรียกว่า "โคบัง" และมีสถานีตำรวจขนาดใหญ่ในบริเวณศูนย์กลางเมือง เขต หรือชุมชนต่างๆ ในขั้นแรกควรไปขอรับคำแนะนำจากสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน และเมื่อบอกสัญชาติและภาษาสื่อสาร และสภาพความเสียหายแล้ว จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และหน่วยงานของตำรวจที่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวได้ 

รถฉุกเฉิน! (KYUKYUSHA!)

ใช้ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร หรือ อัคคีภัย เป็นต้น
 

มีไข้ (NETSU GA ARIMASU)

ใช้ในโรงพยาบาลเมื่อตัวร้อนหรือมีอาการไม่ดี และสามารถขอยืมปรอทวัดไข้ได้หากทางโรงแรมมี
 

ปวดหัว/ ปวดท้อง (ATAMA/ ONAKA GA ITAIDESU)

หากรู้สึกมีอาการไม่ดีไม่ควรเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ดังกล่าว และไม่ควรอดกลั้นไว้ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
 

โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน? (BYOIN WA DOKODESUKA?)

หากมีความกังวลเรื่องภาษาสื่อสารควรบอกว่าขอไป "โรงพยาบาลใหญ่ๆ (OKI BYOIN)"
 

ได้รับบาดเจ็บ (KEGA WO SHIMASHITA)

โรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นจะจัดประเภทโรงพยาบาลสำหรับอาการผิดปกติทางร่างกาย และการได้รับบาดเจ็บไว้แยกกัน หากได้รับบาดเจ็บควรบอกให้ชัดเจนว่าได้รับบาดเจ็บ ถ้าสามารถบอกช่วงเวลาที่ได้รับบาดเจ็บ และสภาพบาดแผลได้ ก็จะสามารถได้รับการรักษาอย่างถูกจุด
 

อาการไม่ดี (KIBUN GA WARUIDESU)

เมื่อมีอาการไม่ดีควรปรึกษาคนรอบข้างในทันที
 

มีผู้ป่วย (BYOKI NO HITO GA IMASU)

ใช้เมื่อผู้ร่วมเดินทางมีสภาพร่างกายไม่ปกติ และไม่สามารถอธิบายอาการได้ด้วยตนเอง

เด็กไม่สบาย (KODOMO GA BYOKI DESU)

หากมีเด็กไม่สบาย ในประเทศญี่ปุ่นจะนำส่งโรงพยาบาลเด็กซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ หากนำส่งโรงพยาบาลทั่วไป (อายุรกรรม) อาจไม่สามารถวินิจฉัย (ให้บริการ) ได้ จึงควรบอกแต่แรกว่าเป็นผู้ป่วยเด็กเพื่อที่จะได้รับการแนะนำไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม
 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

องค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
องค์การท่องเที่ยวของรัฐบาลญี่ปุ่น (JNTO) นั้นได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่น มีข้อมูลข่าวสารหลายรูปแบบตั้งแต่ข้อมูลการท่องเที่ยวจนถึงข้อมูลยามฉุกเฉินซึ่งสามารถรับข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ต 

ศูนย์ราชการ
เว็บไซต์แนะนำศูนย์ราชการกรุงโตเกียว (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาเกาหลี)

เมืองเกียวโต
คู่มือท่องเที่ยวเกียวโต (13 ภาษา)

ฮอกไกโด
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและสินค้าอาซาฮิคาว่า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ RUSUTSU
ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศโอตารุ

อาโอโมริ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอาโอโมริ

อิวาเตะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอิวาเตะ・โมริโอกะโดยรอบ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวฮิไรซุมิ

มิยากิ
ศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เซนได

อาคิตะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอาคิตะ

ยามากาตะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวยามากาตะ

ฟุคุชิม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฟุคุชิม่า

โทจิกิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ภายในสถานีโทบุ นิกโก้

กุนมะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลมินาคามิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทาคาซากิ จังหวัดกุนมะ

ไซตามะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีคาวาโกะเอะ เมืองคาวาโกะเอะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจิจิบุ

จิบะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวนาริตะ

โตเกียว
TIC TOKYO
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอากิฮาบาระ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ กินซ่า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาซากุสะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติโอดะคิว・ชินจูกุ
ศูนย์ข้อมูลทั่วไปไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า

คานากาว่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีโยโกฮาม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองคามาคุระ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติโอดะคิว・โอดาวาระ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลฮาโกเน่

ยามานาชิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวฟูจิคาวากูจิโกะ

นิงาตะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเอจิโกะยูซาว่าโดยรอบ

โทยาม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโทยาม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโกคายาม่า
แกลเลอรี่การท่องเที่ยวเมืองคุโรเบะ (ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว)

อิชิคาว่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวคานาซาว่า จังหวัดอิชิคาว่า

ฟุคุอิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฟุคุอิ

นากาโน่
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนากาโน่

กิฟุ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวฮิดะทาคายาม่า
บัสเซ็นเตอร์ ทาคายาม่าโนฮิ

ชิซุโอกะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีชินฟูจิ
สมาคมผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชิซุโอกะ

ไอจิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีนาโกย่า เมืองนาโกย่า
เซ็นทรัลเจแปน ทราเวล เซ็นเตอร์

อิเสะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอิเสะ (ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสถานีอิเสะ)
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอิเสะ (ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเกกูมาเอะ)

ชิกะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีโอทสึ

เกียวโต
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเกียวโต
ศูนย์ข้อมูลรถบัส・รถไฟใต้ดิน หน้าสถานีเกียวโต
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทังโกะ (ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ)

โอซาก้า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโอซาก้า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคันไซ สนามบินระหว่างประเทศคันไซ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคันไซ ชินไซบาชิ

เฮียวโกะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอาริมะออนเซ็น
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฮิเมจิ

นารา
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนารา

วากายาม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยววากายาม่า
ศูนย์บริการกลาง สมาคมโคยะซัง ชูคุโบ

ทตโตริ
ศูนย์บริการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เมืองทตโตริ

ชิมาเนะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาจิ

โอคายาม่า
สถานีแนะนำการท่องเที่ยว สมาคมท่องเที่ยวเมืองซึวาโนะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโมโมทาโร่
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวคุราชิกิคัง

ฮิโรชิม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฮิโรชิม่า (สถานี JR ฮิโรชิม่า・ฝั่งชินคันเซ็น)
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวมิยาจิม่า

ยามากุจิ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวฮากิ

โทคุชิม่า
องค์กรภาคเอกชน สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดโทคุชิม่า

คากาว่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวคากาว่า
จุดพักระหว่างทาง สวนโอลีฟโชโดชิม่า

เอฮิเมะ
ศูนย์ข้อมูลโดโกะ
ศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ จังหวัดเอฮิเมะ

โคจิ
ศูนย์ข้อมูลโคจิ 「i」

ฟุกุโอกะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุโอกะ (Acros)
ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสนามบินระหว่างประเทศฟุกุโอกะ (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวฟุกุโอกะ (ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สถานีฮากาตะ)
ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสนามบินระหว่างประเทศฮากาตะ

นางาซากิ
ศูนย์ข้อมูลสนามบินนางาซากิ

ซากะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองซากะ

คุมาโมโตะ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวคุมาโมโตะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสนามบินอาโสะคุมาโมโตะ

โออิตะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ เบปปุ

มิยาซากิ
ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสนามบินมิยาซากิ

คาโกชิม่า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาโกชิม่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว・ทั่วไปสนามบินคาโกชิม่า

โอกินาว่า
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสนามบินนาฮา
บริษัทท่องเที่ยวฮิราตะ (เกาะอิชิกาคิ)

บทความนี้เขียนขึ้นเมื่อ 06/01/2016