tr?id=1543387775907290&ev=PageView&noscript=1

ติดต่อสอบถาม –กรอกข้อมูล-

ทางเราใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการตอบข้อสอบถามของท่านให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา บางกรณีต้องใช้เวลาในการ
ตอบกลับ หรือ บางกรณีไม่สามารถตอบกลับได้
ในการตอบข้อสอบถามนั้น ทางเราให้บริการในช่วงเวลาทำการ วันธรรมดา 09.00-17.00 น. (ปิดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์)
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาสิ้นปี - ต้นปี และวันหยุดญี่ปุ่น ทางบริษัทขอใช้เวลาในการตอบข้อสอบถาม จึงใคร่ขอความเข้าใจจากท่านมา ณ ที่นี้

  • กรุณาอย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ หรือ ตัวอักษรคาตาคานะแบบครึ่งตัว
  • หากอีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้อง การติดต่อกลับจะไม่สามารถทำได้ กรุณาตรวจสอบ
  • กรุณากรอกข้อสอบถามอย่างชัดเจน
  • กรุณาอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวในช่อง"เนื้อหาในการติดต่อสอบถาม"นี้
กรุณากรอกเนื้อหาในการติดต่อสอบถาม

  • อีเมลแอดเดรส※จำเป็น
  • อีเมลแอดเดรส (ยืนยัน)※จำเป็น
  • ชื่อ ※จำเป็น
  • นามสกุล※จำเป็น
  • เนื้อหาในการติดต่อสอบถาม※จำเป็น