tr?id=1543387775907290&ev=PageView&noscript=1

การเดินทางในประเทศญี่ปุ่น - รถบัส

  • icn_TW.png
  • icn_Gp.png

รถบัส

ประเภทของรถบัส และคำอธิบาย

รถบัสในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งประเภทวิ่งในตัวเมือง (รถประจำทาง), รถที่วิ่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยว (รถทัวร์) และรถที่วิ่งในระยะทางไกลระหว่างเมืองสำคัญๆ (รถบัสด่วนพิเศษ)
● รถประจำทาง ⇒ เป็นรถที่วิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้ และจอดตามป้ายในเวลาที่กำหนด
ลักษณะเฉพาะ
・เป็นรถที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการได้ เช่น ใช้เดินทางไปทำงาน, ไปโรงเรียน, ไปโรงพยาบาล, หรือ ไปซื้อของ
・สำหรับค่าโดยสารนั้น ในเมืองใหญ่ส่วนมากจะกำหนดไว้เป็นราคาเดียวตลอดเส้นทาง แต่ก็มีบางส่วนที่ปรับราคาโดยยึดตามหมายเลขใบระบุจุดขึ้นรถที่ออกให้ขณะขึ้นรถ
・มีพื้นที่สำหรับวางสัมภาระน้อย
หากจะใช้เพื่อการท่องเที่ยวต้องมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในครั้งแรกควรไปกับผู้ที่มีประสบการณ์
●รถบัสเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์)  ⇒ เป็นรถที่ออกเดินทางจากสถานีรถบัสตามเมืองสำคัญๆ หรือ สนามบิน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ลักษณะเฉพาะ
・มีพนักงานบริการประจำรถ โดยส่วนใหญ่จะให้บริการในหลายภาษา จึงสะดวกต่อการใช้บริการ
・มีการกำหนดราคาค่าโดยสารตายตัว ทั้งแบบเดินทางไป-กลับ และแบบเดินทางจากสนามบินไปโรงแรม, ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวไปยังสถานี หรือ สนามบินอื่น เป็นต้น
มีกรณีที่ต้องเสียค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม หากรับประทานอาหารหรือของว่างขณะเดินทาง และเนื่องจากไม่ใช่รถเช่าเหมาลำ จึงสามารถใช้บริการได้แม้ว่าจะมาถึงตอนรถกำลังจะออก ทั้งนี้แม้จะมีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนรถก็จะออกเดินทางตามปกติ

รถประจำทาง

ค่าโดยสาร และวิธีการขึ้น-ลง

ในเมืองใหญ่ๆ ค่าบริการจะคิดเป็นราคาเดียวในหลายเส้นทาง โดยสามารถชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด หรือ บัตร IC card ที่ทางประตูด้านหน้าของรถเวลาขึ้นรถ เมื่อต้องการจะลงรถให้กดกริ่งก่อนถึงป้ายเล็กน้อย แล้วลงรถทางประตูด้านหลัง
เส้นทางการเดินรถในส่วนท้องถิ่น หรือ บริเวณชานเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่คิดค่าบริการตามระยะทาง โดยขึ้นรถจากประตูทางด้านหลัง และรับใบระบุป้ายขึ้นรถ หรือ บันทึกข้อมูลลงบนบัตร IC card เมื่อต้องการจะลงรถให้กดกริ่งก่อนถึงป้ายเล็กน้อย จากนั้นใช้ชำระเงินลงในกล่องที่อยู่ด้านข้างพนักงานขับรถ และลงรถทางประตูด้านหน้า เนื่องจากจะมีความแตกต่างตามเขตพื้นที่ จึงควรตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าให้ดี

แบบขึ้นรถทางด้านหน้า

①การขึ้นรถ
รถบัสที่วิ่งอยู่ในตัวเมืองโตเกียวจะเป็นแบบที่ต้องขึ้นจากทางด้านหน้า และต้องชำระเงินก่อน
เส้นทางการเดินรถบัส (สาย) หมายเลข, ปลายทางสุดท้าย, และสถานที่ที่วิ่งผ่าน จะเขียนไว้ทางด้านหน้าและด้านข้างของรถบัส กรุณาตรวจสอบว่าเป็นรถบัสที่ต้องการขึ้นหรือไม่ ขึ้นรถจากประตูทางด้านหน้า ประตูทางด้านหลังมีไว้สำหรับลงรถ

②ชำระเงิน
ควรเตรียมเหรียญไว้ล่วงหน้า หากจำเป็นต้องแลกเหรียญย่อย ให้ใส่ธนบัตร หรือ เหรียญใหญ่ในกล่องเงินที่ติดอยู่ด้านข้างพนักงานขับรถ ถ้าชำระด้วยเงินสดให้ใส่เงินลงในช่องใส่เงิน แต่ถ้าชำระด้วยบัตร IC Card ให้แตะบัตรที่เซ็นเซอร์

③ที่นั่ง
นั่งในที่ว่าง ในรถมีพื้นที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอยู่ด้วย ไม่ควรยื่นศีรษะ หรือ แขนออกจากหน้าต่าง และไม่ควรเดินไปมาขณะรถกำลังวิ่ง

④กดปุ่ม
ชื่อป้ายรถบัสป้ายต่อไปจะถูกแจ้งให้ทราบโดยประกาศในรถ รถบัสบางส่วนให้บริการในหลายภาษา  เมื่อมีประกาศป้ายรถบัสที่ต้องการจะลง ให้กดปุ่มที่ติดอยู่ด้านข้าง หรือ เก้าอี้ เมื่อเสียงกริ่งดังจะมีเสียงประกาศว่า “รถจะจอดในป้ายถัดไป”
หากไม่ส่งสัญญาณใดๆ รถจะไม่จอดให้ในป้ายนั้นๆ แต่ถ้าลืมกด หรือ หาปุ่มไม่พบ สามารถบอกพนักงานขับรถว่าต้องการจะลงได้

⑤ลงรถ
เมื่อรถบัสจอดสนิทที่ป้ายแล้ว ให้ลงรถบัสทางประตูหลัง ในขณะลงรถ ควรระมัดระวังผู้คนและจักรยานด้านนอก

แบบขึ้นรถทางด้านหลัง

①การขึ้นรถ
วิธีการขึ้นรถบัสที่ขึ้นจากทางด้านหลัง ซึ่งจะชำระเงินภายหลัง เช่น รถบัสที่ดำเนินการโดยเมืองเกียวโต
ขึ้นรถจากประตูทางด้านหลัง ประตูทางด้านหน้านั้นไว้สำหรับลงรถ

②รับใบระบุจุดขึ้นรถ
เวลาขึ้นรถยังไม่ต้องจ่ายเงิน แต่บางคันจะให้เรารับใบระบุป้ายขึ้น  (กระดาษจะมีหมายเลข หรือ สัญลักษณ์เขียนอยู่) โปรดอย่าลืมหยิบเก็บไว้ ในกรณีที่ใช้บัตร IC Card ให้ใช้บัตรแตะที่เครื่องอ่าน

③ที่นั่ง
นั่งในที่ว่าง ในรถมีพื้นที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอยู่ด้วย ไม่ควรยื่นศีรษะ หรือ แขนออกจากหน้าต่าง และไม่ควรเดินไปมาขณะรถกำลังวิ่ง

④ค่าโดยสารเท่าไร?
ค่าบริการจะถูกแสดงไว้ที่ป้ายไฟด้านหน้าของรถบัส  ในกรณีที่มีใบระบุป้ายขึ้นรถ ค่าโดยสารจะแสดงไว้บนป้ายไฟใต้หมายเลข หรือ สัญลักษณ์ ตามที่ระบุไว้ในกระดาษ ส่วนในกรณีที่ไม่มีใบ ให้เราดูค่าโดยสารใต้ข้อความที่เขียนว่า “なし (ไม่มีใบระบุจุดขึ้นรถ)"
หากทำใบระบุจุดขึ้นรถหายกรุณาติดต่อพนักงานขับรถ
หากจำเป็นต้องแลกเหรียญย่อย ให้ใส่ธนบัตร หรือ เหรียญใหญ่ในกล่องเงินที่ติดอยู่ด้านข้างพนักงานขับรถ  แต่อาจไม่สามารถแลกธนบัตรอย่าง 10,000 เยนได้ และมีรถบัสบางส่วนเป็นประเภทใส่เงินเข้าไปแล้วสามารถทอนเงินออกมาได้โดยอัตโนมัติ 

⑤ชำระเงิน
เมื่อรถบัสจอดสนิทที่ป้ายแล้ว ให้เดินไปชำระเงิน ถ้าใช้เงินสดให้ใส่เงินพร้อมทั้งใบระบุป้ายขึ้นรถลงในช่องชำระเงินทั้งหมด ถ้าใช้บัตร IC Card ให้แตะบัตรที่เครื่องอ่าน

⑥ลงรถ
ลงรถจากประตูทางด้านหน้า ประตูทางด้านหลังไว้สำหรับขึ้นรถ ระวังอย่าลงผิดด้าน

รถบัสด่วนพิเศษ

ข้อมูลเกี่ยวกับรถบัสด่วนพิเศษ

รถบัสด่วนพิเศษ เป็นรถที่วิ่งระหว่างเมือง, สนามบินกับใจกลางเมือง โดยใช้ทางด่วน เราสามารถสำรองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ซื้อบัตรโดยสารจากเครื่องจำหน่ายบัตรที่สถานีรถบัส โดยก่อนขึ้นรถ จะต้องแสดงบัตรโดยสารต่อพนักงานขับรถ หรือ พนักงานที่รับผิดชอบ รถมีส่วนสำหรับใส่สัมภาระซึ่งสามารถฝากสัมภาระใหญ่ๆขณะโดยสารรถได้
รถบัสด่วนพิเศษระหว่างเมืองโดยส่วนใหญ่จะเดินรถในช่วงกลางคืน เป็นรถบัสให้บริการด้วยที่นั่งขนาดใหญ่ มีห้องน้ำ และสามารถนอนหลับในขณะเดินทางได้ แถมยังมีห้องนั่งรอในจุดออกรถและลงรถ ทำให้สามารถทำธุระส่วนตัวได้เพิ่มมากขึ้น

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ, ทะเลสาบยามานาคะโกะ, โกเทมบะ ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ หรือ โอคุฮิดะในจังหวัดกิฟุนั้น เป็นสถานที่ซึ่งหากเดินทางด้วยรถไฟแล้วจะให้เวลานานมาก ญี่ปุ่นมีรถบัสด่วนพิเศษออกเดินทางจากโตเกียว (ชินจูกุ), นาโกย่า, สนามบินฮาเนดะ และสนามบินนาริตะ ไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยตรง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟด่วนพิเศษนั้น หากเดินทางด้วยรถบัสด่วนพิเศษที่ไม่ต้องเสียเวลาต่อรถ เปลี่ยนรถจะสะดวกกว่า

วิธีการซื้อบัตรรถบัส ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ให้บริการ
WillerExpress
VIP LINER
Bus-Channel

เจแปนบัสพาส (Japan Bus Pass)

บัตร Japan Bus Pass จำหน่ายโดย WILLER TRAVEL เป็นบัตรโดยสารที่สามารถขึ้นรถบัสด่วนพิเศษได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีอายุการใช้งาน 2 เดือน มีทั้งแบบบัตร 3 วัน (10,000 เยน) และบัตร 5 วัน (15,000 เยน)   สามารถใช้โดยสารรถบัสด่วนพิเศษทั่วประเทศญี่ปุ่นที่มากกว่า 20 เส้นทาง

บทความนี้เขียนขึ้นเมื่อ 06/01/2016